en fr it es de pl pt ru tr
x̛̱̍x͖ͫͮ͞x̷͈̱ͭ̈́͝x̵͓̗͓̋x͓̳ͦͦ̓͡x͆ͩ̃҉̘͙̗͎ͅxͮ́҉̢̳͇͍x̶̩͓͙͈̏ͤͬ͌̂̀̀̕͝͡x̭̥̱̿͋̂ͩ͝ẋ̃ͬ́̑҉́҉̙̻̱x̘̩̬̙̦̮̎ͨ͜͠x̴̷̡̛̛̪ͮ͊̀͊ͮ̅ͣ̋͞x̵͐ͫ̓҉̤̭̖͢͠x̵̥̺̻̼̮̦̬̘̞̒͟x̧̨̟̮͔̦͕̮ͦ̊ͥ͛̒̍͆ͦ͑̿͌ͅx̧̊ͧ̉̌̇ͯͨ̈̈̒ͪ̆͡҉́͘͢͢͏̯̫̞̩̝̜͚̤͖̕ͅx̸̶̶̡̡̨͕̝̲̯̻̠͚̲͍̜͇̯̋̒́́̕͜͡͞x̶̡̛̜̮̭̼͙͛͌̒͋̏́ͧ͒̀͡x̍̏͋͑̐ͦ̌ͪ͗͝͏̸̡̡̧̦̖̩̖͙̻̥̫̦̮̯́͢͞͝͞ͅx̶̶̶̶̶̧͎̫͈̩͚̖ͥͧͮ́͘͜͠x̶̴̷͓̙̥̦̼̞͓̔̎̀x̥̝̗͕̩̊̿͟x̼͉͉͙͍͌̿͘͢x̡͚̻͔ͨx͗̑ͬ̿͜҉͉̼͓̹̞x̢̻̻̲̠͒͐́̃͆̆̀͘͢x̨́̀͗̈ͥ̇͘͝͏̝̗̜̬͟x̸̡͎̯̠͚̺ͧ̔ͤ̓ͦ͘͝͠x͚͔͓ͬ̀́͝x͙̜̝̯͌͡ẋ̵̧̕ͅx̡̝̯ͬx̶̫̀ͨ͜ͅ

Generator tekstu Zalgo, Glitch horor i efekt matrycy na tekst.

Utwórz tekst z efektem "zalgo". Jest to tekst hororowy i "Matrix", taki jak styl tekstowy, którego można używać w serwisach społecznościowych takich jak Instagram, Facebook, Twitter itp. E̗̚x̳̓a̰̖̓ͤm̭̜̪ͬ͌ͦp̻͔̞̐̈́͐l̳͈̞̤̐ͣͨ̆e̫͖̝̞̝͒̊̃̏̐

Rozmiar
Zmień czcionkę:

ZALGO.IT jest generatorem tekstu glitcha, znanym również jako generator tekstu zalgo. Ten generator może generować fajny tekst usterki z symbolami. To straszny tekst.

Tekst Zalgo jest w zasadzie tekstem utworzonym za pomocą znaków łączących, zwanych także znakami łączącymi w standardzie Unicode.

Znaki łączące to specjalne znaki, które pozwalają modyfikować dowolny znak, który pojawia się wcześniej. Zgodnie ze standardami Unicode niektóre znaki pojawiają się nad znakiem, inne pojawiają się pod nim, a na końcu inne nakładają się na znak. Tekst Zalgo wygląda tak szalenie, ponieważ do każdej litery dodaje się wiele znaków.

Ten tekst Zalgo (tekst a.k.a lub przerażający tekst) jest używany na koncie mediów społecznościowych, aby przyciągnąć uwagę.

Możesz użyć tego tekstu z efektem na Instagramie, Twitterze lub Facebooku i nie tylko. Po prostu skopiuj wynik i tam, gdzie chcesz. Zalgo swój tekst!

Z҉A҉L҉G҉O̚̕̚ to chaos. Nadchodzi Z҉A҉L҉G .O̚̕̚.